U bent hier

U bent hier

Inschrijvingen

Inschrijvingsperiode

Van 1 maart 2019 t.e.m. 14 maart 2019:

Inschrijving van de voorrangsgroepen met name:

  • Kinderen/jongeren die tot dezelfde leefeenheid (= gezin) behoren als een reeds ingeschreven leerling.
  • Kinderen van personeelsleden.

 Vanaf 15 maart 2019:

Gewone inschrijvingen

Inschrijvingsvoorwaarden

Voor de inschrijving in het buitengewoon secundair onderwijs is een verslag vereist waarin het type, het niveau en de opleidingsvorm wordt aangegeven. Dit verslag wordt afgeleverd door een CLB-centrum of door een als gelijkwaardig erkende instelling. Binnen de opleidingsvorm 4 gelden de toelatingsvoorwaarden voor een bepaald leerjaar van het gewoon secundair onderwijs.

Voor de inschrijving in het MFC moet men in het bezit zijn van een toelating door het VAPH voor een verblijf in een semi-internaat, respectievelijk internaat met als doelgroepvermelding motorische A of motorische B. Indien de beslissing nog niet werd genomen dient de aanvraag minstens lopende te zijn vanaf de maand van opname.