U bent hier

U bent hier

Inschrijvingen

Inschrijvingsperiode

Van 1 maart 2020 t.e.m. 14 maart 2020:

Inschrijving van de voorrangsgroepen met name:

  • Kinderen/jongeren die tot dezelfde leefeenheid (= gezin) behoren als een reeds ingeschreven leerling.
  • Kinderen van personeelsleden.

 Vanaf 15 maart 2020:

Gewone inschrijvingen

Gewijzigde aanmeldingsprocedure

Ten gevolge van de vele corona-maatregelen is de wijze waarop wij kennismaken met kandidaat leerlingen of waarop we ouders en de jongeren de mogelijkheid bieden om kennis te maken met ons aanbod erg bemoeilijkt.

Normaal willen we graag iedereen persoonlijk ontvangen en voorzien we voldoende tijd en ruimte om de aanmelding en opstart bij ons geleidelijk aan, rekening houdend met ieders tempo, te realiseren. We zullen dit jaar een andere aanpak moeten voorzien.

  • We wensen bij iedere nieuwe aanmelding meteen aan de ouders en de jongere de toelating te vragen om gegevens over het functioneren van de jongere op te vragen. We doen dit uiteraard met respect voor de privacy (GDPR) maar het biedt ons de mogelijkheid om sneller zicht te krijgen op de concrete vraag en ook vlugger uitsluitsel te geven over een gepast antwoord.
  • De effectieve kennismaking, het bezoek aan onze school en desgewenst aan het MFC, zal per opleidingsvorm anders verlopen.
  • Voor aanmeldingen voor de opleidingsvorm 1 en 2, blijft een individuele kennismaking  behouden en proberen we tijdens het bezoek mogelijk al tot een afspraak tot samenwerking te komen.
  • Voor aanmeldingen voor de opleidingsvorm 4 voorzien we een gezamenlijk moment. We kiezen hiervoor gezien we traditioneel voor deze opleidingsvorm veel bezoeken dienen te organiseren. Onder voorbehoud van verdere corona-maatregelen voorzien we dit op donderdag 28 mei vanaf 13.30u. (SAVE THE DATE) Tijdens de namiddag zal een algemene kennismaking alsook individueel contact en eventuele inschrijving mogelijk zijn.

Nieuwe aanmeldingen, zowel voor de individuele kennismaking bij de ov1 en ov2 als voor de kennismakingsnamiddag op 28 mei voor de ov4, dienen aangemeld te worden bij
Steven Lewille,
0474  21 30 42, verantwoordelijke Trajecten afdeling kinderen en jongeren

Inschrijvingsvoorwaarden

Voor de inschrijving in het buitengewoon secundair onderwijs is een verslag vereist waarin het type, het niveau en de opleidingsvorm wordt aangegeven. Dit verslag wordt afgeleverd door een CLB-centrum of door een als gelijkwaardig erkende instelling. Binnen de opleidingsvorm 4 gelden de toelatingsvoorwaarden voor een bepaald leerjaar van het gewoon secundair onderwijs.

Voor de inschrijving in het MFC moet men in het bezit zijn van een toelating door het VAPH voor een verblijf in een semi-internaat, respectievelijk internaat met als doelgroepvermelding motorische A of motorische B. Indien de beslissing nog niet werd genomen dient de aanvraag minstens lopende te zijn vanaf de maand van opname.