_ Inclusie bevorderend

U bent hier

U bent hier

Inclusie bevorderend

inclusie: onrecht uitsluiten en barrières wegwerken, participatie bevorderen

gelijkenissen zoeken doorheen de verschillen

samenwerkingsprojecten met het gewoon onderwijs

deelnemen aan maatschappelijk relevante acties