_ Pedagogisch project

U bent hier

U bent hier

Pedagogisch project

We willen dat iedereen, in solidariteit met anderen, zijn eigen levensproject zo autonoom mogelijk en kwaliteitsvol kan uitbouwen.

 Ons uitgangspunt:

  • vragen en de bekommernissen van leerlingen en ouders
  • aanscherpen van vaardigheden, kennisverruiming, attitudevorming
  • leertrajecten op maat
  • samenwerking met MFC en CLB
  • bijbels-christelijke inspiratiebron