U bent hier

U bent hier

Update preventieve maatregelen tegen het coronavirus

Dominiek Savio neemt diverse preventieve maatregelen om de gezondheid van de leerlingen, cliënten en werknemers zo goed mogelijk te beschermen. Onze preventiediensten en directies volgen de richtlijnen van de overheidsinstanties op de voet. Afspraken worden telkens geüpdatet, waar nodig.

Volgende maatregelen zijn van kracht:

Dominiek Savio Basisonderwijs, Secundair Onderwijs en MFC
van 16 maart tot en met 19 april

 • De Nationale Veiligheidsraad heeft besloten alle lessen op te schorten. 
 • Omwille van de kwetsbare gezondheid van onze leerlingen is besloten de scholen volledig te sluiten. 
 • Wij zoeken naar alternatieve manieren om de leerinhoud aan te bieden. 
 • Er is geen schoolvervangende opvang vanuit het MFC. 
 • Er is geen leerlingenvervoer. 
 • In noodgevallen is er gezinsvervangende opvang.
  Het kind of de jongere blijft dan permanent in Dominiek Savio voor de gevraagde periode.
  Bezoek van familie kan niet worden toegestaan. 
 • Ondersteuning van leerlingen door onze ondersteuningsteams gebeurt tijdelijk via onlinetools. 

Bij één van de leerlingen in onze basisschool zijn er symptomen opgetreden die kunnen wijzen op een besmetting met het virus. Medewerkers en leerlingen die in nauw contact kwamen, zijn verwittigd. De nodige maatregelen werden getroffen om verdere verspreiding zo goed mogelijk te voorkomen.

Dominiek Savio Zorg & Ondersteuning voor volwassenen
tot en met 20 april

 • Bezoek van familie en vrienden is niet toegestaan. 
 • Basiswerking in Gits en Rumbeke blijft doorgaan. 
 • Alle extra activiteiten zijn afgelast. 
 • Basiswerking van mobiele diensten PASVU en ’t Spoor blijft doorgaan. 

Bijkomende preventieve maatregelen (02/04/2020)
Een externe verpleegkundige testte positief op COVID-19. De verpleegkundige had recent contact met 7 volwassen bewoners, waarbij steeds alle beschermingsmaatregelen in acht werden genomen. Er werd geen besmetting vastgesteld bij de bewoners. Preventief verblijven zij de komende 7 dagen in een speciale observatie-unit. We hopen dat de verpleegkundige het goed maakt en wensen haar veel sterkte toe. 

Kinderopvang 't Stationnetje blijft open

 • Er gelden speciale voorzorgsmaatregelen voor de ouders. 

Faciliteiten zijn gesloten
tot en met 20 april

 • Sportterreinen
 • Zwembad Dominiek Savio 
 • Speel-O-Theek De Dobbelsteen 
 • Bezoekerscentrum Gidts 

Medewerkers algemeen

 • Alle maatregelen omtrent hygiëne worden strikt gevolgd. 
 • Alle externe bezoeken, opleidingen, … zijn opgeschort. 
 • Vergaderen wordt tot het minimum herleid en waar mogelijk, wordt gezocht naar alternatieven (e-mail, skype, telefoon, …).