U bent hier

U bent hier

Naar een beter begrip van parentale burn-out bij ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis of cerebrale parese


Je kind 'moe' zijn. Het mag zogezegd niet. Maar het gebeurt. Uit recent onderzoek blijkt dat 1 op 12 ouders in België lijdt aan ‘parentale burn-out’.  Maar wat als je kind een beperking heeft? Is de kans op zo een burn-out dan groter? Hier is nog weinig onderzoek naar gebeurd. Tot nu. Eline Desimpelaere werkt hier een doctoraat over uit en ontving recent een subsidie van het Vlaams Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Eén van de copromotoren is Prof. dr. Peter Prinzie, academisch coördinator bij de dienst Onderzoek en Innovatie van Groep Gidts.


Parentale burn-out


Kenmerken parentale burn-out

Parentale burn-out komt voort uit een langdurige blootstelling aan opvoedingsstress en is een toestand die wordt gekenmerkt door intense uitputting in de ouderrol, emotionele afstand tegenover het kind en een gevoel van tekortschieten als ouder. Verschillende studies toonden reeds aan dat een parentale burn-out nefaste gevolgen met zich meebrengt voor zowel de ouder, het koppel als voor het kind. Recent nog verscheen er in De Standaard een interview rond parentale burn-out

Onderzoek bij ouders van kinderen met een beperking

Ondanks de groeiende interesse in parentale burn-out bij ouders van kinderen met een ‘neurotypische ontwikkeling’, is er nog nauwelijks onderzoek naar parentale burn-out bij ouders van kinderen met een beperking, zoals een autismespectrumstoornis (ASS) of cerebrale parese (CP). Aangezien het ouderschap bij deze ouders gepaard gaat met meer en specifieke uitdagingen, lopen deze ouders wellicht een verhoogd risico om gevoelens van parentale burn-out te ontwikkelen. 

Aanpak doctoraatsonderzoek Eline Desimpelaere

Het doctoraatsondezroek van Eline Desimpelaere bestudeert in welke mate ouders van kinderen met ASS of CP gevoelens van parentale burn-out ervaren. Ze onderzoekt uiteenlopende factoren en dynamieken die er doorheen de tijd voor zorgen dat de balans van opvoedingsstress naar parentale burn-out overhelt. Die factoren kunnen bij de ouders liggen, het kind of de omgeving.

Door data te verzamelen van zowel moeders, vaders als koppels met jaarlijkse en dagelijkse herhaalde metingen en een innovatieve fysiologische maat (haarcortisol), wil dit doctoraatsproject volgende onderzoeksdoelstellingen nastreven:

  1. Het beschrijven van parentale burn-out bij ouders van kinderen met ASS, CP en een referentiegroep ouders van kinderen zonder ontwikkelingsproblematiek
  2. Het bestuderen van de ouder-, context- en kindfactoren die tot parentale burn-out leiden
  3. Het verkennen van het samenspel tussen deze factoren en opvoedingsstress om parentale burn-out te voorspellen
  4. Het onderzoeken van de processen tussen partners die aanleiding kunnen geven tot het ontwikkelen van parentale burn-out bij ouders van kinderen met ASS of CP. 

Om deze doelstellingen na te streven, omvat dit doctoraatsproject drie studies: een cross-sectionele studie (onderzoek op één tijdstip), een longitudinale studie (onderzoek op langere termijn – 2 jaren) en een dagboekstudie (onderzoek op korte termijn – 1 week).

De resultaten van dit project zullen het begrip van parentale burn-out bij deze ouders verdiepen en het pad effenen naar vroegere detectie en preventie van parentale burn-out en meer op maat gemaakte interventies om het welzijn van deze ouders te bevorderen.

Het onderzoek krijgt financiële steun vanuit het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek

--------------------

Eline DesimpelaereNaar een beter begrip van parentale burn-out bij ouders van kinderen met een autismespectrumstoornis of cerebrale parese: Een multi-methode, multi-informant benadering

Doctoraatsstudent: Eline Desimpelaere | Vakgroep Orthopedagogiek UGent

Promotor: Prof. dr. Sarah De Pauw

Copromotoren: Prof. dr. Bart Soenens en Prof. dr. Peter Prinzie (academisch coördintator bij de dienst Onderzoek en Innovatie van Groep Gidts)

--------------------

Wat doet de dienst Onderzoek & Innovatie van Groep Gidts?

De dienst Onderzoek & Innovatie coördineert de samenwerking met diverse hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Vlaanderen. Daarnaast geloven we in co-creatie tussen de social profit sector, de onderzoekswereld en de profit sector.

Onze focus en expertise liggen in de domeinen:

  • Mensen met cerebrale parese
  • Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Mensen met een developmental coordination disorder (DCD)
  • Technologie naast de persoon met een beperking

Alle recente publicaties met een link naar Onderzoek en Innovatie Groep Gidts