U bent hier

U bent hier

Dominiek Savio is één van de partners in Slimerfgoed.be

logo slimerfgoed

Groep Gidts wil werk maken van een gestructureerd, goed bewaard historisch archief. Eén van de stappen in de juiste richting is een deelname aan 'Slimerfgoed.be' met Dominiek Savio, de organisatie van waaruit onze hele groep is begonnen. 

Op 10 januari 2020 vindt in de school Dominiek Savio in Gits de startsessie plaats van de tweede proeftuin over waardering van erfgoed in het buitengewoon onderwijs. 


Wat is het project Slimerfgoed.be?

Het project slimerfgoed.be richt zich op het erfgoed van de Vlaamse onderwijsinstellingen van het leerplicht- en het kleuteronderwijs, van alle netten en van het gewoon en buitengewoon onderwijs. Ook de actoren binnen die organisaties zijn heel ruim: dat kunnen zowel besturen, leerkrachten, leerlingen als oud-leerlingen zijn. Al wie zich aangesproken voelt om de zorg voor schoolerfgoed ter harte te nemen, als om ermee aan de slag te gaan in het onderwijs. Er zijn tien onderwijs- en erfgoedpartners die het project in zijn geheel en bij de aanvraag hebben onderschreven en hun medewerking hebben toegezegd (UCLL, Heilig Hartinstituut Kessel-Lo, KADOC, CAG, Histories, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Brugge, k.ERF, Dominiek Savio, Heilig Graf Turnhout). Het open netwerkmodel impliceert dat, doorheen het traject en de proeftuinen, steeds nieuwe partners toetreden.

Het project omvat 4 proeftuinen en een platform. Dat platform zal dienen als een instrument om over het project te communiceren, maar ook als een duurzame omgeving waar de erfgoed- en de onderwijssector elkaar op termijn systematisch zullen kunnen vinden rond ‘schoolerfgoed’ en hun expertise. Er worden bruikbare tools en handleidingen ontwikkeld rond de vier erfgoedfuncties waarrond in de proeftuinen wordt gewerkt: onderzoeken, herkennen en verzamelen, behouden en borgen, presenteren en toeleiden.

“Slimerfgoed.be” werd als cultureel erfgoedproject goedgekeurd door de Vlaamse regering met als bedoeling om de erfgoed- en onderwijssector dichter bij elkaar te brengen. Schoolerfgoed is immers veelzijdig inzetbaar, niet alleen bij jubilea, ook in het onderwijs zelf, de publiekswerking van de school of de communicatie. Het project wil scholen sensibiliseren om op een creatieve manier aan de slag te gaan met hun erfgoed. De erfgoedsector stelt hiervoor graag zijn expertise ter beschikking, maar wil ook zelf leren uit de schoolcontext. Het project wil aan de hand van proeftuinen bestaande methodes testen op hun haalbaarheid. Het wil een breed draagvlak creëren voor het schoolerfgoed en via een digitaal platform inspirerende voorbeelden aanreiken en bruikbare tools ter beschikking stellen.

Op 10 januari 2020 vindt in de school Dominiek Savio in Gits de startsessie plaats van de tweede proeftuin over waardering van erfgoed in het buitengewoon onderwijs.