U bent hier

U bent hier

Verruimde leertrajecten

Meestal kunnen leerlingen hun talenten ontwikkelen in een richting die hen ligt en motiveert. De vraag van de leerling kan beantwoord worden met het juiste aanbod. Dit aanbod kan zowel in het gewone als buitengewone onderwijs liggen. Soms merken we echter dat het leertraject komt vast te zitten.

Er zijn leerlingen in het gewoon onderwijs die gemotiveerd en getalenteerd zijn om een bepaalde richting te volgen, maar toch heel veel moeite hebben omwille van de beperking(en). De extra ondersteuning van de school en GON-begeleiding volstaat niet meer. Eigenlijk zouden deze leerlingen gebaat zijn met de ondersteuning die een school buitengewoon onderwijs kan bieden. Toch maken ze de overstap niet omdat de school buitengewoon onderwijs die specifieke richting niet aanbiedt. Vaak spelen ook sociaal-emotionele redenen mee. 

Omgekeerd merken we ook dat sommige leerlingen in het buitengewoon onderwijs talenten hebben die we niet ten volle kunnen laten ontwikkelen in de school, omdat we die specifieke richting niet aanbieden. Deze leerlingen kunnen vaak de overstap naar het gewone onderwijs niet maken omwille van de specifieke ondersteuning die ze nodig hebben (zowel schools als paramedisch). Ook hier bemoeilijken sociaal-emotionele redenen dikwijls de overstap. 

In beide gevallen gaan we met het volledige team (de betrokken scholen en CLB’s, ouders en leerling) rond de tafel zitten om een verruimd leertraject uit te tekenen. Dit kan uitmonden in één van de ondersteuningsmodellen, deze zijn beschreven bij de extra info.