_ Samenwerking met Dominiek Savio - MFC

U bent hier

U bent hier

Samenwerking met Dominiek Savio - MFC

Kinderen en jongeren die schoollopen in onze school, zijn eveneens ingeschreven in Dominiek Savio - MFC.

MFC staat voor Multifunctioneel Centrum en biedt een ruim ondersteuningsaanbod  aan dat flexibel kan ingezet worden:

  • Medische en therapeutische behandeling, specifiek in functie van de (neuro)motorische beperkingen. De therapie kan bestaan uit kinesitherapie, ergotherapie, logopedie al naargelang de noden van het kind.
  • Opvoedingsondersteuning en leefgroepenwerking.
  • Verblijf: leerlingen kunnen bij ons verblijven gedurende de week. Er kan ook gekozen worden om een beperkt aantal nachten bij ons te verblijven. De verblijfsfunctie is het ganse jaar open.
    Ouders kunnen voor hun kind, indien nodig, ook beroep doen op weekendopvang.

Leerlingen die dagelijks naar huis gaan maken gebruik van onze ‘dagopvang’, leerlingen die hier ook blijven slapen schrijven we in onder ‘verblijf’.

Bij elke ondersteuningsvorm wenst men het kind maximaal te stimuleren tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
De leerling wordt hierbij ondersteund om verder geïntegreerd te blijven in zijn eigen omgeving.

Tijdens de schoolvakantie richt het MFC vakantiewerking in.
Er wordt een boeiend programma aan dagbesteding samengesteld. Dit is een combinatie van ontspanning, sport, en af en toe een uitstap.

Vanuit Dominiek Savio willen we gezinsgericht werken. We kijken samen met de ouders voor een optimale ontwikkeling van het kind. Opvoeders, therapeuten en leerkrachten houden daarom ook nauw contact met de ouders via overlegmomenten.

Meer informatie?
Ga naar de rubriek Dominiek Savio Zorg - jongeren