_ Opleidingsvorm 4

U bent hier

U bent hier

Opleidingsvorm 4

Deze opleidingsvorm biedt onderwijs aan normaal begaafde jongeren met een neuro en/of motorische beperking. Dezelfde leerplannen en overgangsvoorwaarden gelden als in het gewoon secundair onderwijs. Na tso 6 en bso 7 behalen de jongeren een diploma secundair onderwijs.

Deze onderwijsvorm is gericht op integratie in het gewone leef- en werkmilieu en/of vervolgstudies.

 

 

Methodieken:

  • structuur ondersteunende maatregelen voor leerlingen met DCD, dyslexie, ...
  • geïntegreerde therapie
  • digitale leerhulpmiddelen
  • specifieke leerstrategieën 
  • spreiding lesprogramma over leerjaren