_ RSO

U bent hier

U bent hier

RSO

Redzaamheid en Sociaal Onderwijs

Deze leerlijn benadrukt de verschillende soorten redzaamheid, zoals communicatieve, lichamelijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid.

Enkele belangrijke accenten binnen de vakken van deze leerlijn zijn:

  • productie- en dienstverlenende opdrachten uitvoeren met begeleiding;
  • actieve relaties leggen met mensen die je dagelijks ontmoet op school, thuis en tijdens je vrijetijdsbesteding;
  • signalen en boodschappen geven en begrijpen die voor anderen begrijpbaar en aanvaardbaar zijn al dan niet in nieuwe situaties en omgevingen;
  •  samen met anderen bepalen welke keuze het best past bij mijn eigen levensverhaal.

Een handgreep uit de activiteiten en/of methodieken:

  • maturiteitsproef en portfolio
  • handvaardigheid en atelierwerking ter voorbereiding van dagbesteding

terug