U bent hier

U bent hier

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1 richt zich tot jongeren met:

 • een motorische beperking
 • ernstige (partiële) leerstoornissen
 • of een meervoudige beperking

We hebben verschillende leerlijnen variërend volgens de mogelijkheden en de interesses van de leerlingen.

    

De opleiding heeft een aantal leerlijnen:

 • CSO: nadruk op functionele basisculturele vaardigheden
 • RSO: nadruk op de verschillende soorten redzaamheid, zoals communicatieve, lichamelijke, huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid 
 • OSO: nadruk op basale leerprocessen en sociaal aanpassingsvaardigheden
 • VSO: nadruk op het aanbieden van de voorwaarden waarin de leerling maximaal kan functioneren volgens zijn emotionele draagkracht
 • MSO: voorbereiding op maximale maatschappelijke deelname via diensten en activiteiten, eventueel in combinatie met examen(s) voor externe juryleden (vanaf 16 jaar)

Leerlingen met nood aan extra structuur (dag-en weekplanning, extra activiteiten, ...) en bijkomende focus op sociale vaardigheden kunnen deelnemen aan de ankerklas.

Na het beëindigen van hun studies binnen de opleidingsvorm 1 zijn de leerlingen voorbereid op:

 • een dagcentrum
 • een tehuis niet-werkenden
 • vrijwilligerswerk
 • verschillende beschermde woonvormen
 • een combinatie van voorgaande

Folder opleidingsvorm 1