_ Opleidingsvorm 1

U bent hier

U bent hier

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 1 richt zich tot jongeren met:

 • een motorische beperking
 • ernstige (partiële) leerstoornissen
 • of een meervoudige beperking

We hebben verschillende leerlijnen variërend volgens de mogelijkheden en de interesses van de leerlingen.

    

De opleiding heeft een aantal leerlijnen:

 • CSO:
  • Verruimen van algemene kennis met optimaal gebruik van getal– en taalvaardigheden
  • Inzicht in eigen leefomgeving en maatschappij
  • Groeien in nemen van initiatief en zelfstandig uitvoeren van huishoudelijke en arbeidsgerelateerde opdrachten
  • Ontwikkelen van socio– emotionele vaardigheden in functie van maximale maatschappelijke deelname
 • RSO:
  • Bevorderen van vaardigheden die noodzakelijk zijn om maximaal te kunnen functioneren in de eigen leefomgeving (functioneel leren)
  • Uitvoeren van opdrachten met begeleiding en/of in groep
 • OSO:
  • Leren door gewoontevorming (herhaling, herkenning, observatie, imitatie, …)
  • Genieten van en deelnemen aan activiteiten vanuit een veilig leerklimaat en een voorspelbare leeromgeving
  • Lichaamsgebonden en sociaal gerichte activiteiten
 • VSO:
  • Aanbieden van de voorwaarden waarin de leerling maximaal kan functioneren volgens zijn emotionele draagkracht
  • Maatwerk als leervoorwaarde
  • Belang van nabijheid begeleider
 • Plan-T(oekomst):
  • Individueel traject op basis van de noden van de leerling naar opbouw van een nieuwe, eigen toekomst
  • Op maat van de leerling
  • Verbinding met de klasgenoten door het hanteren van didactische werkvormen

Leerlingen met nood aan extra structuur (dag-en weekplanning, extra activiteiten, ...) en bijkomende focus op sociale vaardigheden kunnen deelnemen aan de ankerwerking.

Na het beëindigen van hun studies binnen de opleidingsvorm 1 zijn de leerlingen voorbereid op:

 • dagbesteding
 • vrijwilligerswerk
 • verschillende beschermde woonvormen
 • een combinatie van voorgaande

Folder opleidingsvorm 1