Dominiek Savio Instituut

U bent hier

U bent hier

Ondersteuning Type 4 - GON

Ondersteuning voor het kleuter en lager onderwijs.

Ondersteuning voor het secundair: zie hieronder.

GON staat voor geïntegreerd onderwijs en is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.

De bedoeling is om leerlingen met (neuro-motorische) beperkingen, die het schools functioneren bemoeilijken, het gewone leerplan te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs, maar met hulp vanuit een school voor buitengewoon onderwijs.

Deze begeleiding is mogelijk zowel in het kleuter, het lager en het secundair onderwijs als in het hoger onderwijs buiten de universiteit.

De ouders, de school voor het gewoon onderwijs, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en de school van het buitengewoon onderwijs stellen samen het integratieplan met hulpvraag en inhoud van de begeleiding van de leerling op.

Deze begeleiding biedt leerlinggerichte, schoolgerichte en oudergerichte ondersteuning.

Meteen contact opnemen