_ Ondersteuning Type 4

U bent hier

U bent hier

Ondersteuning Type 4

Ondersteuningsteam Type 4

Het Ondersteuningsteam Type 4 biedt onderwijsondersteuning voor leerlingen met een (neuro-)motorische beperking. Deze leerlingen volgen les in het gewoon onderwijs. De ondersteuning is bedoeld voor leerlingen uit zowel het kleuter als het basisonderwijs, het secundair onderwijs en in beperkte mate het hoger onderwijs. Wij werken binnen onze provincie West-Vlaanderen en zijn een onderdeel van het Basis en Secundair onderwijs Dominiek Savio.

Het doel is om leerlingen, ondanks hun beperking, maximaal te laten participeren in het gewoon onderwijs. Dit gebeurt door heel specifieke ondersteuning op maat van elke individuele leerling. Elke zorgvraag is immers anders.

Iedere leerling krijgt een individuele ondersteuner. Deze ondersteuners beschikken over specifieke expertise en ervaring vanuit type 4. Binnen het team werken zowel onderwijsmensen als ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, …  Door het samenwerken in een team, kunnen de individuele ondersteuners ook te rade gaan bij elkaar, ervaring en kennis uitwisselen, samen bekijken wat voor iemand het beste kan werken.

De ondersteuning is schoolnabij en flexibel. In samenspraak met alle betrokken partijen wordt bekeken hoe de leerling maximaal kan geholpen worden om zelfstandig te functioneren op school.

Deze ondersteuning kan gebeuren via een individueel contact met de leerling, maar het kan ook
op klasniveau, of met de leerkracht(en), telkens afhankelijk van de ondersteuningsvraag.

De ondersteuning kan variëren in duur en intensiteit. sommige leerlingen hebben nood aan een tweetal uur ondersteuning per week, anderen hebben nood aan een korte en intensieve begeleiding bij bepaalde projecten zoals bv. een stage. Kortom, de duur en intensiteit wordt steeds aangepast aan de specifieke zorgvraag.

Het kan gaan om hulp bij het aanleren van het werken met hulpleermiddelen, om het aanleren om te plannen, om ondersteuning op sociaal vlak, om bij het leren omgaan met het anders-zijn, ...

Sommige leerlingen hebben een individueel aangepast curriculum (IAC). Zij volgen een heel eigen traject. Binnen zo’n aangepast traject wordt niet meer gestreefd wordt naar het behalen van een diploma maar wordt er des te meer ingezet op de talenten van de leerling. Bij deze leerlingen speelt de ondersteuning vanuit het DSI een nog grotere rol.

Wie kan de vraag naar ondersteuning stellen? De ouders en/of school stellen hun vraag bij het CLB. Het CLB stuurt de vraag door naar het gepaste ondersteuningsteam of ondersteuningsnetwerk. Voor Type 4 is dat het ondersteuningsteam in Dominiek Savio. Er is een intensieve samenwerking met de verschillende ondersteuningsnetwerken en ondersteuningsteams van West-Vlaanderen.

Meteen contact opnemen